Perfil de l'Expositor

El sector de productes infantils engloba les empreses i entitats que orienten les seves activitats als infants, amb independència de la categoria de productes o serveis que comercialitzin: des d’empreses d’alimentació, higiene o salut a empreses d’articles de puericultura, mobiliari o moda, passant per empreses del sector audiovisual, editorial o lúdic, per citar alguns exemples.

L’objectiu de Family Experience és crear un espai agradable, divertit i alhora útil per als visitants de totes les edats, així com un punt on fer negoci per a totes aquelles empreses, entitats i agents que ofereixen productes i serveis per acompanyar els nens i nenes des del naixement fins als dotze anys, donant suport a les seves necessitats per un creixement holístic, saludable i equilibrat.

Family Experience disposa d’un total de 67 espais destinats als expositors de 2 dimensions diferents: 40 estands de 12m2 (4x3), numerats de l’1 al 40, i 27 estands de 10m2 (5x2), numerats del 41 al 67, d’acord amb el plànol del Palau de Fires de Girona.

Contractació d'espais

contacte

Patrocinadors

Col·laboradors